Lystenning – Tårnet vårt.

Et hundretalls mennesker møtte opp til det Willassen håper skal bli en årlig tradisjon i Bodø.